FOTO
VIDEO
FORUM
OGŁOSZENIA
PUZZLE
SONDA
TELEFONY
NASI RADNI
ATLAS WSI
LINKI
MAPA


 ATLAS WSI

 

Projekt "Atlas Wsi" został zakończony. Efekty można przejrzeć na stronach:

 

www.atlas.jablonowo.com

 

http://atlaswsi.pl/index.php?option=com_town&task=search&Itemid=16&town_name=&state=181&county=191&community=198&submit=Szukaj

 

O projekcie:

 

     W Gimnazjum im. M. Kopernika w Jabłonowie Pomorskim w latach 2009–2011 był realizowany  projekt “Moja wieś w Internecie”, który ma na celu zebranie, zweryfikowanie oraz przygotowanie opisów wsi gminy Jabłonowo Pomorskie. W I etapie realizacji projektu, w roku szkolnym 2009/2010 opisaliśmy dziewięć miejscowości, w II etapie w roku szkolnym 2010/2011 wszystkie pozostałe.  Wszystkie zgromadzone przez zespół “Trzy kłosy” informacje trafiły na stronę lokalną internetową. Inicjatorką projektu jest Ewa Rzepka - opiekun Szkolnego Koła Historii Regionalnej “Trzy kłosy” działającego od sześciu lat przy naszym gimnazjum.


     Opisy miejscowości zostały  podzielone na następujące działy: krótki opis miejscowości, historia, architektura, ludzie, galeria foto. Ponadto w wydaniu internetowym  zamieściliśmy nagrane wywiady. W załącznikach opracowania książkowego i internetowego znajdują się dwa artykuły, które powstały jako dodatkowy efekt zaangażowania naszych uczniów. Opracowanie Marty Becmer zajęło I miejsce w Powiatowym Konkursie “Odkryj swój talent”, w kategorii regionalia. Tekst Macieja Blumkowskigo poświęcony postaci księdza Witolda Kiedrowskiego ukazał się w grudniu 2009 roku w lokalnej gazecie “Czas Brodnicy”. Ponadto jako załącznik zostały umieszczone, spisane przez koordynatora projektu, wspomnienia najstarszej mieszkanki wsi Szczepanki, mającej obecnie 95 lat pani Stefanii Stanowickiej.


       W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim udzielającym informacji, zwłaszcza sołtysom poszczególnych wsi oraz przewodniczącym Kół Gospodyń Wiejskich. Dziękujemy i podziwiamy osoby, które zgodziły się na nagrania audio.  Wszystkim dziękujemy za gościnność i otwartość okazaną zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Dziękujemy pani Ewie Kasprowicz-Walkusz oraz pani Teresie Jakimiuk za wsparcie w trakcie realizacji projektu. Paniom Annie Berent i Marlenie Smaga–Byrwa za dwukrotną współpracę podczas prezentacji projektu dla mieszkańców gminy.


      Na końcu pragniemy podkreślić wkład pracy włożony w realizację powyższego projektu. Najwięcej pracy spadło na koordynatorów projektu, którzy dokonali ostatecznej akceptacji opisów wsi (Ewa Rzepka) oraz na administratora szkolnej sieci komputerowej (Ryszard Maciejewski), który zgromadzone materiały (opisy, zdjęcia, nagrania audio) zamieścił na stronie internetowej.  Mamy nadzieję, że osiągnięty efekt wynagrodzi nam wielogodzinną pracę.
Koordynatorzy projektu

 

 


 


Jesteś tu: Strona główna-ATLAS WSI

wstecz: NASI RADNI dalej: LINKI