29 lipca 2016

ZAPOZNAJ SIĘ Z KONCEPCJĄ MODERNIZACJI I WSKAŻ SWOJE UWAGI!
Starosta Powiatu Brodnickiego Piotr Boiński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski zaprasza wszystkich mieszkańców do zapoznania się z koncepcją modernizacji ulic: Główna, Kolejowa, Sikorskiego. Zapraszamy, aby włączyli się Państwo do przygotowania tej inwestycji poprzez zapoznanie się z przygotowanym projektem i wyrażeniem swojej opinii. Państwa zdanie jest dla nas bardzo ważne. Dzięki temu będziemy mogli spełnić Państwa oczekiwania, a nasz projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom.

Uwagi i opinie należy przekazać w terminie do dnia 5 sierpnia 2016 r., drogą elektroniczną na adres:
sekretariat@jablonowopomorskie.pl, (z dopiskiem w temacie wiadomości „Konsultacje dotyczące modernizacji ulic…”, w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie - skrzynka na wnioski i opinie w holu głównym Urzędu lub w pok. nr 10 (sekretariat).

Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Zapraszamy do aktywnego udziału!!!

Załączniki:
· plan 1, plan 2, plan 3
· formularz konsultacyjny

Iga Czepkowska
Centrum Kultury i Sportu
(fot. własne)
do pobrania »»» pliki.zip

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com