8 czerwca 2018

SPOTKANIE UŻYTKOWNIKÓW NOWO WYBUDOWANYCH W RAMACH PROW NA LATA 2014-2020 PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
7 czerwca 2018 roku w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim odbyło się spotkanie dotyczące prawidłowej eksploatacji i obowiązków użytkowników nowo wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach: Jabłonowo Zamek, Górale, Buk Góralski, Buk Pomorski, Szczepanki.

Zadanie realizowane jest w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
UMiG fot. Iga Czepkowska
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com