21 czerwca 2018

ODBIÓR ZADANIA PN.: „BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNIE ŒCIEKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE”
Dnia 21 czerwca 2018 r. zakończyły się czynnoœci odbioru zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalnie œcieków na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie”.

W procedurze odbioru końcowego brali udział: Przemysław Górski - Burmistrz Miasta i Gminy, Marcin Majewski – Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie, Maciej Czaplicki – Kierownik robót, Piotr Witkowski – Inspektor nadzoru inwestorskiego, oraz Artur Lula, Katarzyna Weinert–Snopek i Sławomir Paczkowski – przedstawiciele Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa i Drogownictwa Urzędu Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim.

Zadanie polegało na budowie 60 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni œcieków i zrealizowane zostało w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-œciekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji zwišzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowš wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialnš i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przydomowe oczyszczalnie œcieków zostały wybudowane w sołectwach Buk Góralski, Górale, Szczepanki, Jabłonowo-Zamek oraz Buk Pomorski.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 1.519.053,23 zł z czego kwota dofinansowania wyniesie 512.730,00 zł.
UMiG fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeœli uważasz, że jakaœ fotka narusza twojš prywatnoœć, zgłoœ to do Administratora na adres redakcja@jablonowo.com


strona główna serwisu ťťť www.jablonowo.com