26 czerwca 2018

Zaproszenie
Zapraszam na VI Sesję I kadencji Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, która odbędzie się 28.06.2018 r. o godz. 14.00 w sali Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim, ul. Rynek 9.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji.
4. Wyznaczenie protokolanta.
5. Informacja na temat różnych inicjatyw radnych w okresie międzysesyjnym.
6. Bezpieczne wakacje – referat.
7. Interpelacje, wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie obrad sesji.
Przewodnicząca
Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy
Zuzanna Piórkowska
fot. CKiS
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, zgłoś to do Administratora na adres redakcja@jablonowo.com


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com