28 czerwca 2018

POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ IZBY ROLNICZEJ
W dniu 27 czerwca 2018r. Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski uczestniczył w Posiedzeniu Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim. W czasie posiedzenia omówiono między innymi bieżące sprawy dotyczące Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, oraz Inspekcji Weterynaryjnej. Ponadto przedstawiono rozwój infrastruktury technicznej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz sprawozdanie z prac Zarządu KPIR. W posiedzeniu uczestniczył także Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Mirosław Gaczyński, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Marek Berendt oraz Radni Powiatowej Izby Rolniczej z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie: Krzysztof Zapadka i Roman Mikulicz.
UMiG fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, zgłoś to do Administratora na adres redakcja@jablonowo.com


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com