30 czerwca 2018

PODPISANIE UMOWY W SPRAWIE SPRZĘTU DLA OSP
Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, oraz w trosce o jak najlepsze wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wraz z Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Marzanną Fettke w miesiącu maju wystąpił do Ministra Sprawiedliwości o dotację celową z funduszu sprawiedliwości. Następnie w dniu 29.06.2018r. Minister Sprawiedliwości przychylił się do złożonego wcześniej wniosku i w Ośrodku Szkolenia w Łubiance pod Toruniem nastąpiło podpisanie umowy między Miastem i Gminą Jabłonowo Pomorskie, a Ministerstwem Sprawiedliwości w wyniku, której Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymało dotacje w kwocie 36 750 tys. zł na zakup Nowoczesnego Sprzętu Hydraulicznego do ratownictwa technicznego, służącego głównie do ratowania ludzi w czasie kolizji i wypadków drogowych. Sprzęt Ratowniczy przeznaczony jest docelowo dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonowie Pomorskim.
UMiG fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, zgłoś to do Administratora na adres redakcja@jablonowo.com


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com