5 lipca 2018

POSIEDZENIE KOMISJI W SPRAWIE SUSZY
Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wystąpił do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z prośbą o powołanie Komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód, doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w czerwcu 2018 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie. Wojewoda przychylił się do prośby wydając zarządzenie nr.250/2018.

Dnia 4 lipca 2018 roku, powołano Komisję w składzie: Marek Berendt, Arkadiusz Krzysztofiak, Michał Kropiewnicki, Piotr Dombrowski, Kazimierz Łukasik, Marek Czarnecki, Sylwester Przydział, Krzysztof Zapadka, Roman Mikulicz. W spotkaniu uczestniczyli także: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski oraz Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Geodezji, Leśnictwa i Rolnictwa Zofia Gierszyńska-Gaczyńska.

UMiG, DK fot. Dominika Kadela
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com