8 lipca 2018

SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI I PRZEWODNICZĄCYMI KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
6 lipca 2018 roku na terenie Izby Tradycji Rybackich w Płowężu odbyło się spotkanie z sołtysami oraz przewodniczącymi Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Podczas spotkania głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, który przedstawił szczegóły realizowanych i planowanych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zadań inwestycyjnych, a również zostały omówione inwestycje poszczególnych sołectw. Kilka zdań poświęcono sprawom związanym z organizacją Dożynek Miejsko-Gminnych, ponadto został poruszony temat o pracy Komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód, doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w czerwcu 2018 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie.

W spotkaniu uczestniczyli także: Skarbnik Marzanna Fettke, Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie Krzysztof Kamiński, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Aleksandra Juszkiewicz, Radny Izby Rolniczej powiatu Brodnickiego Krzysztof Zapadka.

UMiG fot. Dominika Kadela
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com