18 kwietnia 2019

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ (1)
W Wielką Środę, 17 kwietnia 2019 roku, na Wzgórzu Zamkowym Sanktuarium Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, zostało wystawione Misterium Męki Pańskiej wyreżyserowane przez p. Justynę Prajs – Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim we współpracy z p. Anną Berent oraz p. Grażyną Jankowską. Autorką przepięknej scenografii oraz wszystkich kostiumów była p. Marlena Smaga-Byrwa. W przygotowanie widowiska włączyły się także panie: Marta Zgryziewicz i Maria Płaczkowska-Przydział, a także Piotr Małkowski, który przygotował krzyż.
Misterium Męki Pańskiej poprzedziła msza święta celebrowana przez ks. Dziekana Grzegorza Tworzewskiego.
W tym wyjątkowym Misterium wystąpili mieszkańcy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Nie zabrakło bogatych strojów, pięknej dekoracji, wspaniałego śpiewu i znakomitej gry aktorskiej. W rolę Jezusa wcielił się Jakub Iwański, Maryję zagrała Anna Klingenberg, Marię Magdalenę – Weronika Rzepka, Marię żonę Kleofasa – Zuzanna Dembek, Piłata – Paweł Nowak, Klaudię Prokulę – Jagoda Prajs, Jana – Tymoteusz Moczadło, Judasza – Tymoteusz Byrwa, Kajfasza – Marcin Olszewski, Annasza – Michał Szymelfenig, Setnika –Jan Rogowski, Szymona z Cyreny – Szymon Gniot, a Barabasza - Piotr Cisowski. Głosu narratora użyczył Dziekan ks. dr Grzegorz Tworzewski. W przygotowanie misterium włączyła się młodzież ucząca się w Szkole Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim, w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim, ale także młodzież i dorośli - mieszkańcy naszej gminy. Ogromne podziękowania kierujemy w stronę strażaków z Lembarga i Płowęża: Piotra Małkowskiego, Arkadiusza Gumkowskiego, Dariusza Kapuścińskiego i Piotra Brzezińskiego. Piękną oprawę muzyczną Misterium zawdzięczaliśmy Grupie Pod Niebem w składzie: Natalia Cieplińska, Sebastian Domański, Miłosz Głowacki, Julia Goryńska, Mateusz Goryński, Zuzanna Grodzka, Alicja Karbownik, Zuzanna Karczewska, Barbara Kuhn, Sebastian Małkowski, Karol Małkowski, Julia Musiał, Joanna Molenda, Julia Strzelecka, Weronika Strzelecka oraz Zuzanna Żebrowska. Przygotowaniem oprawy zajęły się p. Justyna Prajs i p. Anna Berent. O nagłośnienie i oświetlenie zadbała firma Victoria Sound.
Tak ogromne przedsięwzięcie nie udałoby się bez wsparcia wielu instytucji i osób prywatnych. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować Dziekanowi ks. dr Grzegorzowi Tworzewskiemu oraz Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej Gracjanie Zborała wraz z Siostrami Pasterkami, ks. Januszowi Kowalskiemu, ks. Krzysztofowi Kownackiemu, Państwu Barbarze i Ryszardowi Bober, Panu Krzysztofowi Kamińskiemu oraz Panu Januszowi Molendzie za wszelką pomoc w organizacji Misterium. Serdeczne podziękowania składamy również Staroście Brodnickiemu – p. Piotrowi Boińskiemu, a także Przewodniczącemu Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego – Zbigniewowi Mikuliczowi, Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – Przemysławowi Górskiemu, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim Annie Berent, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim - Barbarze Bober, Januszowi Zaborowskiemu, Elżbiecie Sitniewskiej, Jadwidze i Adamowi Bernackim oraz Marzenie Orzech i pracownikom kwiaciarni „Marzenie”. Bez Państwa wsparcia przygotowanie tego Misterium byłoby niemożliwe. Dziękujemy strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonowie Pomorskim za zapewnienie bezpieczeństwa podczas Misterium. Dziękujemy także wszystkim, którzy byli z nami w tym ważnym dla nas dniu.
UMiG, IC fot. IC
strona 1 | strona 2 | strona 3

 

»»» strona 2

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com