27 kwietnia 2019

JUBILEUSZ 10-LECIA KLUBU SENIORA
27 kwietnia 2019 roku w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim odbył się jubileusz 10-lecia Klubu Seniora w Jabłonowie Pomorskim.
Klub Seniora, której przewodniczy obecnie p. Halina Jaszkowska, a koordynuje p. Marcin Olszewski, liczy około 70 osób: kobiet i mężczyzn. Klub prężnie działa organizując seniorom wolny czas, integrując środowisko, a także reprezentując Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie podczas różnych wyjazdów. Członkowie klubu z ogromnym zaangażowaniem śpiewają, podróżują i przygotowują występy.
Uroczystości rozpoczęły się od wręczenia gratulacji za tak wyjątkowy jubileusz, które wręczyli: w imieniu Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszarda Bobera – Paulina Szram, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Mikulicz, Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim Justyna Prajs, emerytowana Dyrektor Domu Kultury Barbara Alfut, a także członkowie zaprzyjaźnionego Zespołu „Złoty Wiek”. Natomiast w imieniu Seniorów, za dotychczasową współpracę i pomoc ze strony władz Samorządowych oraz Centrum Kultury i Sportu, podziękowania złożył p. Henryk Lula.
Następnie Seniorzy przygotowali część artystyczną, w której znalazły się piosenki w dowcipny sposób opisujące działalność klubu. Na scenie wystąpił Zespół „Złoty Kłos”, który pod kierunkiem Lucyny Piotrowskiej–Schwebs działa przy jabłonowskim Klubie Seniora oraz Zespół „Złoty Wiek” z Gruty.
UMiG, IC fot. IC
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com