3 maja 2019

OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA
Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Jabłonowie Pomorskim rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele pw. Chrystusa Króla celebrowaną przez Księdza Dziekana Grzegorza Tworzewskiego w koncelebrze Księdza Prałata Jana Kufla i wikariusza ks. Krzysztofa Kownackiego. Po mszy świętej mieszkańcy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz zaproszeni goście udali się pod Pomnik Poległym i Umęczonym, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze. Hołd Ojczyźnie oddali: ks. Dziekan Grzegorz Tworzewski wraz z wikariuszem ks. Krzysztofem Kownackim, Generalna Przełożona Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej Matka Gracjana Zborała wraz z siostrami, członek Zarządu Powiatu Marek Buchalski, Prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Koło w Jabłonowie Roman Trendowski wraz z Zarządem, represjonowany opozycja PRL Kazimierz Janicki, Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz wraz z radnymi, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Delegacja Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Delegacja Samorządu Mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego, Delegacja Klubu Seniora w Jabłonowie Pomorskim, Delegacja Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim, Delegacja Przedszkola Samorządowego w Jabłonowie Pomorskim, Delegacja Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim, Delegacja Szkoły Podstawowej w Góralach, Delegacja Szkoły Podstawowej w Płowężu, Delegacja Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim, Delegacja Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim, Delegacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim, Delegacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonowie Pomorskim, Delegacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jabłonowie Pomorskim, Delegacja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jabłonowie Pomorskim, Delegacja Hufca ZHP im. Jana Perszke w Jabłonowie Pomorskim oraz Delegacja Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.
Uroczystość swym śpiewem uświetnił Zespół „Złoty Kłos”, który pod kierunkiem Lucyny Piotrowskiej–Schwebs działa przy jabłonowskim Klubie Seniora.
Dziękujemy uczniom klasy mundurowej Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim oraz harcerzom z Hufca ZHP im. Jana Perszke w Jabłonowie Pomorskim za wartę przy Pomniku jak również pocztom sztandarowym za obecność podczas uroczystości.
UMiG, IC fot. IC
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com