8 maja 2019

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA ZWYCIĘSTWA
II wojna światowa zapisała się na kartach historii jako największy i najkrwawszy konflikt w dziejach świata. 74 lata temu, 8 maja 1945 roku, w Berlinie podpisano bezwarunkową kapitulację Niemiec. W dniu dzisiejszym, 8 maja 2019 roku, pod Pomnikiem Poległym i Umęczonym w Jabłonowie Pomorskim odbyły się obchody Narodowego Święta Zwycięstwa, upamiętniającego zakończenie II wojny światowej w Europie. Pod Pomnikiem Poległym i Umęczonym hołd oddali: Siostry Pasterki od Opatrzności Bożej, Członkowie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Koło w Jabłonowie Pomorskim, Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz wraz z Wiceprzewodniczącą Aleksandrą Juszkiewicz, Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Rekreacji i Młodzieży Mirosławą Laube oraz Radnym Rady Miejskiej Piotrem Dombrowskim, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wraz ze swoim Zastępcą Jędrzejem Kucharski, Skarbnikiem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbarą Suchocką i Sekretarzem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Edwardem Łukaszewskim, Delegacja Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Delegacja Samorządu Mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego, Delegacja Klubu Seniora w Jabłonowie Pomorskim, Delegacja Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim, Delegacja Przedszkola Samorządowego w Jabłonowie Pomorskim, Delegacja Niepublicznego Przedszkola „Aniołkowo”, Delegacja Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim, Delegacja Szkoły Podstawowej w Góralach, Delegacja Szkoły Podstawowej w Płowężu, Delegacja Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim, Delegacja Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim, Delegacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim, Delegacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonowie Pomorskim, Delegacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jabłonowie Pomorskim, Delegacja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jabłonowie Pomorskim, Delegacja Hufca ZHP im. Jana Perszke w Jabłonowie Pomorskim, Sołtys wsi Mileszewy Bernadeta Kwaśniewska oraz Delegacja Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli. Uroczystość swym śpiewem uświetnił Zespół „Seniorki”, który działa przy jabłonowskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Dziękujemy uczniom klasy mundurowej Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim za wartę przy Pomniku jak również pocztom sztandarowym za obecność podczas uroczystości.
UMiG, IC fot. IC
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com