12 maja 2019

MIEJSKO-GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA POŁĄCZONE Z JUBILEUSZEM 85-LECIA OSP PŁOWĘŻ (1)
W sobotę, 11 maja 2019 roku, w Płowężu odbyły się Miejsko-Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Płowężu oraz nadaniu nowego sztandaru tejże jednostce.
Ochotnicza Straż Pożarna w Płowężu została założona 18 czerwca 1935 roku. Jednym z założycieli był Jan Pomykaj. Prezesem został Jan Zemke, komendantem - Józef Kowalski, a gospodarzem - Józef Cybulski. Pierwszą remizą strażacką był budynek poniemieckiej kostnicy, który mieścił się nieopodal Kościoła Ewangelickiego. Na wyposażeniu straży była sikawka konna, którą powoził w konie Alfred Gar, a następnie Władysław Mazur. Następnie powołano kolejny Zarząd, w skład którego weszli: prezes - Bronisław Igras, komendant - Stanisław Ożga, sekretarz - Wincenty Kurkiewicz, skarbnik -Zygmunt Choiński. Członkami OSP byli: Józef Kobos, Henryk Sobierajski, Kazimierz Piechowski, Henryk Medaj, Władysław Kołodziejczyk, Władysław Marchlewicz, Mieczysław Zielonka, Jan Płochacki. W 1950 roku OSP w Płowężu otrzymało pierwszą motopompę i osprzęt. Wożona była ciągnikiem z przyczepą przez druha Wincentego Kurkiewicz. W 1965 roku rozpoczęto budowę remizy i świetlicy wiejskiej. Po wybudowaniu świetlicy wiejskiej jednostka organizowała zabawy, z których dochód był przeznaczony na zakup sprzętu przeciwpożarowego. W 1970 roku OSP w Płowężu dostała pierwszy samochód marki Żuk, którego kierowcą był Eugeniusz Cybulski. W 1984 roku z okazji 50-lecia powstania OSP w Płowężu jednostka otrzymała pierwszy sztandar. W 1990 roku nastąpiła zmiana zarządu: prezesem został Marek Igras, naczelnikiem – Jerzy Konklewski, zastępcą naczelnika – Ryszard Konklewski, sekretarzem – Mieczysław Zielonka, a skarbnikiem – Zygmunt Choiński. W skład kolejnego zarządu wchodzili: prezes Dariusz Kapuściński, naczelnik Jerzy Konklewski, zastępca naczelnika Ryszard Konklewski, sekretarz Krzysztof Konklewski, skarbnik Stefan Kurkiewicz i kierowca Stanisław Reklin. W 2010 roku ówczesny zarząd poczynił starania w celu pozyskania samochodu bojowego na wyposażenie OSP w Płowężu. Jednostka otrzymała samochód marki Volkswagen Transporter, który został wyposażony w pompę szlamową i pompę pływającą oraz sprzęt bojowy. W 2016 roku nowym prezesem został druh Arkadiusz Gumkowski.
Sobotnie uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Małgorzaty w Płowężu, której przewodniczył Kapelan ks. Janusz Kowalski. Następnie przy remizie OSP Płowęż odbyła się część oficjalna podczas, której dokonano uroczystego wbicia pamiątkowych gwoździ, przekazania nowego sztandaru prezesowi jednostki oraz wielu odznaczeń strażackich.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP nadał odznakę za wysługę 60 lat służby dh Jerzemu Konkolewskiemu i dh Henrykowi Podemskiemu. Za wysługę 55 lat odznakę otrzymał dh Kazimierz Gąska i dh Jan Miklikowski. Za wysługę 50 lat nagrodzono druhów: Franciszka Rybkę, Henryka Połtorak, Piotra Witkowskiego i Leszka Empel. Za 45 lat służby odznaczono druha Piotra Miklikowskiego i Kazimierza Szablewskiego. Za 40 lat druha Bogdana Nowak i Edwarda Paczkowskiego. Za 35 lat wysługi odznakę otrzymali następujący druhowie: Stefan Kurkiewicz, Stanisław Reklin, Dariusz Kapuściński, Jerzy Ornowski, Krzysztof Kostrubiec, Wojciech Palicki oraz Jarosław Paczkowski. Za 30 lat wysługi odznakę otrzymali: dh Wiesław Figurski, dh Krzysztof Konkolewski, Arkadiusz Gumkowski, Ireneusz Góra oraz Ryszard Kowalski. Medal za 25 lat przyznano dh Andrzejowi Figurskiemu, dh Kazimierzowi Figurskiemu, dh Piotrowi Małkowskiemu, dh Adamowi Głowackiemu, dh Januszowi Głowackiemu. Za wysługę 20 lat odznakę otrzymali druhowie: Zbigniew Figurski, Robert Sobolewski, Tomasz Klein, Zbigniew Witkowski, Piotr Gąska, Paweł Gąska, Sławomir Adamski, Rafał Błażejewski, Krzysztof Sieński, Arkadiusz Galiński, Mariusz Sikorski i Marek Goryński. Za wysługę 15 lat nagrodzono dh Piotra Brzezińskiego, dh Bartka Sobierajskiego, dh Marcina Chojnackiego i dh Sebastiana Kowalskiego. Za wysługę 10 lat odznaczono: dh Tomasza Wiśniewskiego z OSP Płowęż, dh Przemysława Nawalaniec, dh Krzysztofa Maciejczak, dh Pawła Sowa i dh Bartłomieja Nawalaniec. Ostatnie odznaki wręczano za 5 lat wysługi, a otrzymali je: dh Tomasz Wiśniewski z OSP Jabłonowo Pomorskie, dh Jan Schodowski, dh Łukasz Osik i dh Grzegorz Konstanty.
Następnie decyzją Burmistrza Miasta Gminy Jabłonowo Pomorskie za zasługi na rzecz ochrony bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców Gminy Jabłonowo Pomorskie Medal na Straży nadano dla: Druha Kazimierza Szablewskiego, Druha Romana Walter, Druha Eugeniusza Witkowskiego, Druha Bogdana Maliszewskiego, Druha Sebastiana Kowalskiego, Druha Piotra Małkowskiego, Druha Piotra Brzezińskiego.
Uroczystości zakończył się częścią artystyczną w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Płowężu, których przygotowali: p. Marzena Wiśniewska, p. Justyna Kamińska, p. Klaudia Bryła i p. Krystian Janczak.
Do wspólnego świętowania tego wyjątkowego jubileuszu zaproszono: Matkę Gracjanę Zborała Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej wraz z siostrami, Kapelana ks. Janusza Kowalskiego, Zbigniewa Sosnowskiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a za razem Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Brodnicy, Anetę Jędrzejewską Członkinię Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wicestarostę Powiatu Brodnickiego Stanisława Kosakowskiego, członka Zarządu Powiatu Brodnickiego Marka Buchalskiego, Przemysława Górskiego Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, Zbigniewa Mikulicza Przewodniczącego Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego wraz z Radnymi Rady Miejskiej, Aleksandrę Juszkiewicz Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego, Krzysztofa Kamińskiego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego, Waldemara Szrulla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy, Wojciecha Piotrowskiego Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonowie Pomorskim, Leszka Empel Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu wraz z Druhami, Piotra Linowieckiego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Góralach wraz z Druhami, Romana Biegajskiego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Konojadach wraz z Druhami, Sebastiana Kowalskiego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonowie Pomorskim wraz z Druhami, Jerzego Konklewskiego Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Płowężu, Radę Sołecką wsi Nowa Wieś, Radę Sołecką wsi Adamowo, Radę Sołecką wsi Płowęż, Justynę Prajs Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim, Annę Kochańską-Bayer Dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowężu.
UMiG, IC fot. IC
strona 1 | strona 2 | strona 3

 

»»» strona 2

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com