16 maja 2019

WYJAZDOWE POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, REKREACJI I MŁODZIEŻY MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE
Dnia 14.05.2019 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Rekreacji i Młodzieży Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego mające na celu ocenę zrealizowanych, aktualnie trwających, a także planowanych do realizacji inwestycji w obiekty użyteczności publicznej – świetlice wiejskie oraz obiekt rekreacyjno-sportowy - teren przy Jeziorze Dużym w Nowej Wsi.
Komisja w składzie: Mirosława Laube - Przewodnicząca, Katarzyna Piórkowska - Z-ca Przewodniczącej, Krzysztof Kamiński, Zbigniew Mikulicz, Marcin Olszewski oraz Aleksandra Juszkiewicz i Marek Berendt w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysława Górskiego, kierownika referatu inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych Katarzyny Weinert-Snopek oraz inspektora Sławomira Paczkowskiego dokonała oględzin stanu zrealizowanych inwestycji polegających na termomodernizacji/modernizacji/remoncie świetlic wiejskich w miejscowościach: Nowa Wieś, Lembarg, a także Szczepanki.
Poza tym skontrolowano także inwestycje w trakcie realizacji tj. świetlica wiejska w Buku Pomorskim oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś.
UMiG, IC fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com