24 maja 2019

IX SESJA RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
23 maja 2019 roku w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim odbyła się IX Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz. Oprócz Radnych Rady Miejskiej w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wraz ze swoim Zastępcą Jędrzejem Kucharskim, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka, Sekretarz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Edward Łukaszewski, Radca Prawny Krzysztof Głowacki, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, kierownicy jednostek, dyrektorzy szkół, sołtysi oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
Podczas Sesji rozpatrzono uchwały w sprawie:
1) sprzedaży nieruchomości (działka nr 553),
2) sprzedaży nieruchomości (działki nr 492/28 i 492/32),
3) sprzedaży lokalu mieszkalnego,
4) obciążenia służebnością przechodu i przejazdu oraz zwolnienia ze służebności przechodu i przejazdu,
5) przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe uczniom szkół podstawowych mieszkającym na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019,
8) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2019 – 2033.
UMiG, DK fot. CKiS
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com