29 maja 2019

TRWA PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO
W dalszym ciągu trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego”. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

W ramach zadania planuje się na części istniejącej targowiska wykonanie dodatkowych zadaszeń z poliwęglanu pomiędzy istniejącymi już zadaszeniami oraz wykonanie instalacji odprowadzenia wód deszczowych z wszystkich zadaszeń. Ponadto zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna wytwarzająca co najmniej 30% energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania targowiska.
UMiG, DK fot. DK
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com