30 maja 2019

GALA ROZDANIA NAGRÓD W KONKURSIE EKOLOGICZNYM "WYMIEŃ ODPADY NA EKOWYPADY"
Dnia 29 maja 2019 r. w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim odbyła się gala rozdania nagród w konkursie ekologicznym „Wymień odpady na ekowypady” na dzisiejszą uroczystość przybyli m.in. Prezes Firmy Ekosystem Wąbrzeźno Ryszard Lewalski, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Radosław Koj, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka, Radna Rady Miejskiej Mirosława Laube, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim Barbara Żabińska-Kublicka, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Góralach Regina Szczotek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Płowężu Anna Kochańska-Bayer, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Jabłonowie Pomorskim Danuta Kulisz.
Po powitaniu, przybyłych gości przez prowadzącego galę Jakuba Iwańskiego, głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, a następnie Prezes Firmy Ekosystem Wąbrzeźno Ryszard Lewalski.
W kolejnej części wręczono podziękowania dla szkolnych koordynatorów konkursu ekologicznego: Pani Wandzie Wysockiej-Pesta – koordynator konkursu Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim, Pani Wiesławie Lipińskiej – koordynator konkursu Szkoła Podstawowa w Góralach, Pani Sylwii Czarneckiej – koordynator konkursu Szkoła Podstawowa w Płowężu, Pani Iwonie Makuracka – koordynator konkursu Przedszkole Samorządowe w Jabłonowie Pomorskim.
W konkursie ekologicznym uczestniczyło 41 klas z 3 szkół i jednego przedszkola z terenu gminy Jabłonowo Pomorskie. Łącznie w konkursie wzięło udział 243 uczniów z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Wśród szkół uczestniczących w konkursie największą ilość zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych, baterii oraz nakrętek zebrali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim z tym, że średnia ilość zebranych odpadów elektrycznych i elektronicznych na jednego ucznia przypadała następująco:
Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 6,13
Szkoła Podstawowa w Płowężu – 14, 58
Szkoła Podstawowa w Góralach – 4,71
Przedszkole Samorządowe w Jabłonowie Pomorskim – 8,6
Łącznie wszyscy uczestnicy konkursu zebrali następującą ilość odpadów:
1639 szt. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
397,72 kg zużytych baterii
592,7 kg nakrętek
W tym roku Komisja Konkursowa przyznała specjalne wyróżnienie dla Julii Majszewskiej i Kingi Szymelfening uczniów z klasy II ze Szkoły Podstawowej w Płowężu. za uzyskanie największej liczby punktów za zbiórkę odpadów.
Następnie przyznało następujące nagrody:
I miejsce dla klasy IA Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim, wycieczka klasowa o charakterze przyrodniczym lub ekologicznym o maksymalnej wartości 2 200,00 zł.
II miejsce dla oddziału 5-latków Pani Danuty Goszki z Przedszkola Samorządowego w Jabłonowie Pomorskim, wycieczka klasowa o charakterze przyrodniczym lub ekologicznym o maksymalnej wartości 1 500 zł.
III miejsce dla oddziału 6-latków Pani Iwony Makurackiej z Przedszkola Samorządowego w Jabłonowie Pomorskim, wycieczka klasowa o charakterze przyrodniczym lub ekologicznym o maksymalnej wartości 1 000 zł
Wyróżnienie otrzymali uczniowie, którzy oprócz Julii Majszewskiej i Kingi Szymelfenig zebrali największą liczbę odpadów w przeliczeniu na jednego ucznia: klasa III Szkoły Podstawowej w Płowężu, klasa I Szkoły Podstawowej w Góralach, klasy IB, IC i IVB Szkoły Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim oraz grupa 6-latków Pani Patrycji Kamińskiej z Przedszkola Samorządowego w Jabłonowie Pomorskim.
Zakup nagród zrealizowany został przy udziale środków zewnętrznych pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, dotacji Przedsiębiorstwa EKOSYSTEM z Wąbrzeźna oraz ze środków Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
UMiG, DK fot. DK
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com