17 czerwca 2019

KOMITET W SPRAWIE AKTUALIZACJI STRATEGII
W poniedziałek, 10 czerwca po raz 27. spotkali się członkowie Komitetu Sterującego Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Brodnickiego. Na posiedzeniu w Starostwie Powiatowym w Brodnicy dokonali aktualizacji Strategii ORSG w zakresie urealnienia kwot dofinansowania wynikających z zawartych umów na dofinansowanie.
Powoli dobiega końca realizacja projektów wpisanych na listy podstawowe w Strategii. Powiat Brodnicki korzystał z dofinansowania zadań na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy, na projekty edukacyjne dla szkół ogólnokształcących i szkół zawodowych oraz na infrastrukturę kształcenia zawodowego. Do zrealizowania pozostały projekty dot. termomodernizacji budynku powiatowego urzędu pracy, kolejne projekty z kształcenia zawodowego oraz projekt z aktywnego włączenia społecznego. Na chwilę obecną kwota dofinansowania z EFRR i EFS na realizację projektów zapisanych w Strategii dla powiatu brodnickie wynosi 6 895 660,15 zł. Łącznie na listach podstawowych z EFRR i EFS jest 55 projektów.
Przypomnijmy, inicjatorem i koordynatorem prac Komitetu Sterującego jest Starosta Brodnicki. W skład gremium wchodzą burmistrzowie miast i wójtowie gmin powiatu brodnickiego, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Zadaniem komitetu jest wdrażanie do realizacji projektów przyjętych w Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Brodnickiego na lata 2015-2020.
as, pm fot. Joanna Godlewska
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com