18 czerwca 2019

SPOTKANIE W SPRAWIE GAZU ZIEMNEGO W MIEJSCOWOŚCI JABŁONOWO POMORSKIE
W poniedziałek 17 czerwca br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Przemysława Górskiego odbyło się spotkanie z Panem Sebastianem Latanowiczem Dyrektorem Oddziału Zakładu Gazowniczego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Bydgoszczy. Podczas spotkania została omówiona wstępna koncepcja lokalizacji stacji regazyfikacji LNG (gaz ziemny w ciekłym stanie skupienia) wraz z dystrybucyjną siecią gazową na terenie miasta Jabłonowa Pomorskiego.

Rozmowy dotyczące budowy sieci gazowej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie były prowadzone już od 2017 roku.

Na początku bieżącego roku na prośbę PSG sp. z o.o. przeprowadzono proces ankietyzacji w miejscowości Jabłonowo Pomorskie. Na chwilę obecną opracowana analiza ekonomiczna przedsięwzięcia jest na tyle dobra, że niebawem zostanie podpisany List Intencyjny pomiędzy Miastem i Gminą Jabłonowo Pomorskie, a Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. dotyczący planowanego rozwoju sieci gazowej oraz Porozumienie o współpracy dotyczące zasad współdziałania pomiędzy stronami w celu optymalnego rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowa Pomorskiego wskazał na ogromną potrzebę gazyfikacji miasta co pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy. Gaz ziemny to ekologiczne i ekonomiczne źródło energii, a przede wszystkim jest to paliwo bezpieczne.

We wczorajszym spotkaniu udział wzięli również Burmistrz Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego Krzysztof Chodubski oraz Z-ca Burmistrza Piotr Kozłowski którzy są również zainteresowani budową sieci gazowej na terenie miasta Radzyń Chełmiński. Ponadto w rozmowach uczestniczyli W-ce Przewodnicząca Rady Miejskiej Aleksandra Juszkiewicz, Skarbnik Miasta i Gminy Barbara Suchocka i pracownicy Referatu inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych Katarzyna Weinert-Snopek i Sławomir Paczkowski.
UMiG, DK fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com