19 czerwca 2019

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁOWĘŻ
W dniu dzisiejszym tj. 19.06.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż”. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii i rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.”
W podpisaniu umowy uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz, Kierownik Referatu Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Artur Lula, Inspektor Magdalena Piotrowska oraz Sołtys Sołectwa Płowęż Dariusz Kapuściński. Natomiast Wykonawcę firmę „Transbruk Barczyńscy Sp. z. o. o.” z siedzibą w miejscowości Pigża reprezentował Prezes Zarządu Pan Łukasz Barczyński.
Projekt dotyczy wykonania nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5 m i długości 0,478 km, prowadzącej od drogi powiatowej nr 1801C do świetlicy wiejskiej w Płowężu. W ramach inwestycji zostaną przebudowane zjazdy oraz chodnik z kostki betonowej, uregulowany odpływ wód opadowych poprzez oczyszczenie i wyprofilowanie rowów drogowych oraz montaż jednej oprawy oświetlenia ulicznego zasilanego z odnawialnych źródeł energii.
Wartość robót wynikająca z umowy z wykonawcą wyniesie 699 018,46 zł.
Planowany termin zakończenia inwestycji to październik 2019 r.
UMiG, DK fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com