26 czerwca 2019

JUŻ ZA OKOŁO 3 LATA POPŁYNIE GAZ ZIEMNY W JABŁONOWIE POMORSKIM
Jest nam niezmiernie miło przekazać mieszkańcom Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie informacje, że dnia 26.06.2019 roku został podpisany List intencyjny i Porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem i Gminą Jabłonowo Pomorskie, a Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczące budowy dystrybucyjnej sieci gazowej oraz stacji regazyfikacji LNG na terenie naszego miasta.

W imieniu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie dokumenty podpisał Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie - Przemysław Górski, natomiast ze strony PSG Sp. z o.o. Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy - Sebastian Latanowicz.

W spotkaniu udział wzięli również Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Mikulicz, Skarbnik Miasta i Gminy Barbara Suchocka oraz pracownicy Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy Katarzyna Weinert-Snopek i Sławomir Paczkowski.

Proces starań Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowa Pomorskiego o gazyfikację miejscowości Jabłonowo Pomorskie rozpoczął się w 2017 roku. Wtedy jednak wymagany przez PSG Sp. z o.o. wolumen gazu ziemnego dla miasta Jabłonowo Pomorskie w założonym czasie zwrotu inwestycji był zbyt duży.

W lutym bieżącego roku ponownie rozpoczęto rozmowy pomiędzy Miastem i Gminą Jabłonowo Pomorskie, a PSG Sp. z o.o. o możliwości gazyfikacji naszego miasta. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu ankietyzacji celem określenia zainteresowania gazem ziemnym przez podmioty gospodarcze, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Przeprowadzona analiza ekonomiczna przedsięwzięcia na bazie przesłanych ankiet w założonym przez PSG Sp. z o.o. 30-letnim okresie zwrotu nakładów okazała się opłacalna.

Obecnie PSG Sp. z o.o. podejmie działania zmierzające do wyboru w ramach zamówienia publicznego podmiotu, który sporządzi dokumentację projektowo-kosztorysową całego przedsięwzięcia. Na bazie tej dokumentacji PSG Sp. z o.o. wystąpi o decyzje pozwolenia na budowę.

Planuje się, że gaz ziemny popłynie do naszych mieszkańców za około 3 lata. Sieć będzie sukcesywnie rozbudowywana w mieście, a jeżeli okaże się, że będzie duże zapotrzebowanie to również poza granicami miasta.

Po zbudowaniu dystrybucyjnej sieci gazowej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie i osiągnięciu wyższego niż wymagany obecnie wolumen stacja regazyfikacji LNG zostanie przeniesiona w inne miejsce, a do naszego miasta zostanie zbudowana sieć przesyłowa z jednej z najbliżej zlokalizowanych stacji redukcyjno-pomiarowych. W miejscu stacji regazyfikacji LNG w miejscowości Jabłonowo Pomorskie powstanie stacja pomiarowa.

We wrześniu 2019 roku planowane jest spotkanie z mieszkańcami miasta Jabłonowa Pomorskiego na którym zostanie przedstawiona mapa budowy sieci dystrybucyjnej, koszty przyłączenia oraz inne niezbędne informacje. Planowane są także dyżury pracownika PSG Sp. z o.o. w Urzędzie Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim, który będzie pomagał zainteresowanym mieszkańcom wypełniać wnioski o przyłączenie do sieci gazowej.

Informacje dotyczące terminu planowanego spotkania z mieszkańcami Jabłonowa Pomorskiego oraz dyżurów pracownika PSG Sp. z o.o. będą na bieżąco umieszczane na stronie www.jablonowopomorskie.pl

Dziękujemy mieszkańcom Miasta i Gminy Jabłonowa Pomorskiego za poświęcony czas i złożone ankiety.
UMiG, DK fot. DK
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com