27 czerwca 2019

X SESJA RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
27 czerwca 2019 roku w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim odbyła się X Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz. Oprócz Radnych Rady Miejskiej w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wraz ze swoim Zastępcą Jędrzejem Kucharskim, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka, Sekretarz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Edward Łukaszewski, Radca Prawny Krzysztof Głowacki, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, kierownicy jednostek, dyrektorzy szkół, sołtysi oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Podczas Sesji rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:
1) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wotum zaufania,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.,
3) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2018 rok,
4) powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Brodnicy,
5) sprzedaży nieruchomości,
6) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
7) regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i lokali użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie,
8) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019,
9) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2019 – 2033.
10) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
11) w sprawie sprzedaży nieruchomości

Radni Rady Miejskiej udzielili Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysławowi Górskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
UMiG, DK fot. DK
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com