22 lipca 2019

TRWA PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO
Trwa realizacja zadania pn. „Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego”. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.
W ramach zadania zostaną wykonane dodatkowe zadaszenia z poliwęglanu pomiędzy istniejącymi już zadaszeniami oraz instalacja odprowadzania wód deszczowych z wszystkich zadaszeń. Ponadto zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna wytwarzająca co najmniej 30% energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania targowiska.
W nowo powstałej części targowiska zostanie wybudowany parking na 67 miejsc postojowych pojazdów do 3,5 t wraz z instalacją odprowadzenia wód deszczowych, separatorem olejów, oznakowaniem pionowym i zielenią.
UMiG, PF fot. UMiG, PF
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com