7 sierpnia 2019

KOLEJNY ETAP PRAC JUŻ ZA NAMI!
Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż”. Wykonawcą zadania jest firma „Transbruk Barczyńscy Sp. z. o. o.” z siedzibą w miejscowości Pigża.
Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii i rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Realizowane zadanie obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji (0/31,5 mm)-10 cm; podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji (0/31,5 mm) -20 cm; warstwy odsączającej z piasku (0/20 mm)- 10 cm. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W – o grubości 4 cm, ułożenie siatki zbrojeniowej z włókien szklanych, a także ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno–asfaltowej o grubości 3 cm.
Ponadto w ramach zadania zostaną wykonane zjazdy z kostki betonowej o grub. 8 cm oraz betonu asfaltowego, chodnik o szerokości 1,23 m z kostki betonowej o grubości 6 cm jak również zostanie posadowiona obok budynku świetlicy wiejskiej lampa hybrydowa uliczna.
UMiG, PF fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com