12 września 2019

ŚWIATŁOWÓD W PŁOWĘŻU
Trwają prace polegające na podłączeniu Szkoły Podstawowej w Płowężu do sieci światłowodowej.
Inwestycja jest przeprowadzona w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
Prosimy o zachowaniu szczególnej ostrożności w trakcie wykonywanych robót!
UMiG, PF fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com