25 września 2019

POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Dnia 23 września 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa o Ochrony Środowiska, które poprowadził Przewodniczący Marek Berendt. W obradach Komisji wzięli również udział: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzej Kucharski, Skarbnik Barbara Suchocka, Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Artur Lula, Inspektor Marek Czarnecki.
Tematy niniejszego posiedzenia dotyczyły zaopiniowania projektów uchwał: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2019 roku; zmiany „Programu Współpracy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”; określenie warunków udzielania bonifikat w wysokości stawek procentowych od sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy; sprzedaż nieruchomości; określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy ma lata 2019- 2033.
UMiG, AS fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com