26 września 2019

POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, REKREACJI I MŁODZIEŻY
W dniu wczorajszym, tj. 25 września 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie - Przewodnicząca Mirosława Laube rozpoczęła posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Rekreacji i Młodzieży.
Podczas obrad Pani Skarbnik Barbara Suchocka przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za I półrocze 2019 roku. Zaś Pan Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski podjął temat dotyczący skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim.
Kolejne tematy przedmiotowego posiedzenia dotyczyły rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany „Programu Współpracy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”;
2) określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta i Gminy;
3) sprzedaży nieruchomości;
4) określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
Ponadto rozpatrzono zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2019-2033.
Następnie podjęto dyskusję nad wstępnymi założeniami do projektów uchwał dotyczących regulaminu wynagradzania nauczycieli jak i regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz w sprawie dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Narady nad ww. tematami będą kontynuowane na kolejnych posiedzeniach Komisji Oświaty, Kultury, Rekreacji i Młodzieży.
W ostatniej części posiedzenia obradowano w sprawie utworzenia Izby Pamięci w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim.
UMiG, AS fot. UMiG, AS
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com