27 września 2019

POSIEDZENIE KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ I OCHRONY ZDROWIA
Dnia 26 września 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – Przewodniczący Mirosław Gaczyński rozpoczął posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Zdrowia. W obradach Komisji wzięli również udział: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzej Kucharski, Skarbnik Barbara Suchocka, Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Artur Lula, Inspektor Marek Czarnecki.
Tematy niniejszego posiedzenia dotyczyły zaopiniowania projektów uchwał: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za I półrocze 2019 roku; skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim; zmiany „Programu Współpracy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”; określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta i Gminy; sprzedaży nieruchomości; określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
UMiG, AS fot. UMiG, AS
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com