1 października 2019

Jubileusz 60-lecia działalności KGW Lembarg
Koło Gospodyń Wiejskich w Lembargu, które jest kołem prężnie działającym, świętowało w piątek, tj. 27 września 2019 r. Jubileusz 60-lecia swojej działalności. 
Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Św. Piotra i Pawła w Lembargu, po czym w świetlicy wiejskiej spotkanie jubileuszowe poprowadziła Pani Anna Więckowska – przewodnicząca KGW Lembarg a zarazem Sołtys Lembarga.
Oprócz zacnego grona członkiń w jubileuszu uczestniczyli również zaproszeni goście: Poseł Paweł Szramka, Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober, Starosta Powiatu Brodnickiego Piotr Boiński, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowa Pomorskiego Przemysław Górski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz, Radni Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Marcin Olszewski oraz Roman Maciąg, Dyrektor Centrum Kultury i Sportu Justyna Prajs, sołtys Góral Pani Alicja Linowiecka, Proboszcz Parafii w Lembargu - ks. Waldemar Milewski, delegacje z KGW: z Nowej Wsi, Góral, Konojad, Mileszew, Bukowca, Kamienia; delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu.
Podczas spotkania członkinie koła wysłuchały wiele serdecznych życzeń oraz otrzymały upominki. Oczywiście nie zabrakło toastu i głośnego sto lat odśpiewanego przez wszystkich gości. Jubileusz ten stał się okazją do podziękowania Paniom za lata pracy na rzecz społeczności lokalnej, które działają w Kole.
Zwieńczeniem uroczystości był pyszny poczęstunek, który został przygotowany przez uczestniczki. Uroczystość swoim śpiewem uświetniła Basia Kuhn. Organizatorzy zadbali także o oprawę muzyczną.
Koło Gospodyń Wiejskich w Lembargu powstało w 1959 r. Założycielkami były: Janina Kozłowska Marianna Olszewska i Anna Zygmunta. W 1960 r. przewodniczącą została Genowefa Wrońska. Po kilku latach zastąpiła ją Irena Kowalska obecnie mieszkająca w Toruniu, która ze względu na stan zdrowia nie mogła przyjechać na tegoroczny jubileusz. Następnie funkcję Przewodniczącej pełniła Władysława Buchalska, zaś z dniem 8 marca 2008 r. przejęła Pani Małgorzata Małkowska. Obecnie tą funkcję pełni Pani Anna Więckowska.
Na dzień dzisiejszy Koło liczy 21 członkiń.
Najstarszą członkinią jest pani Daniela Waleszkiewicz, później Anna Witkowska i Regina Konowalska oraz Janina Wrońska. Pani Daniela i Pani Wrońska to wieloletnie skarbniczki . Najmłodszą członkinią jest Julia Dembińska, która mając 3 latka została honorową członkinią mianowaną przez Burmistrza Tadeusza Fuksa.
Życzymy realizacji zamierzonych celów i założeń oraz doczekania kolejnych tak pięknych jubileuszy.
UMiG, AS fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com