11 października 2019

ODBIÓR DROGI GMINNEJ
Dnia 9 października 2019 r. dokonano odbioru remontu drogi gminnej w miejscowości Płowęż.
W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Jędrzej Kucharski, Skarbnik Barbara Suchocka, Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Mikulicz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Kamiński, Kierownicy Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Artur Lula oraz Katarzyna Weinert-Snopek, Sołtys Płowęża Dariusz Kapuściński wraz z Radą Sołecką i mieszkańcami, Przedstawiciel wykonawcy Jakub Bartoszewicz oraz Inspektor Nadzoru Stanisław Dykowski.
Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” wykonała prace drogowe na odcinku 0,478 km.
W ramach zadania poszerzono jezdnię do 5 m, wykonano: nową nawierzchnię bitumiczną wzmocnioną siatką zbrojeniową z włókien szklanych, ciąg pieszy (chodnik z kostki brukowej) oraz zjazdy. Ponadto zainstalowano oświetlenie drogowe, zasilane z źródeł odnawialnych energii – hybrydowa lampa uliczna.
W wyniku realizacji operacji osiągnięty został cel: przebudowa drogi gminnej umożliwiającej połączenie obiektu użyteczności publicznej (świetlica wiejska w Płowężu) z siecią dróg publicznych.
Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
Koszt realizacji zadania wyniósł 699 018,46 zł, z czego szacunkowy koszt dofinansowania wyniesie 137 857,00 zł.
Wykonawcą prac był TRANSBRUK BARCZYŃSCY Sp. z o.o. z siedzibą w Pigży.
UMiG, AS fot. UMiG, AS
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com