20 stycznia 2020

Plastycznie o strażackim trudzie
W poniedziałek, 13 stycznia rozdano nagrody w rozstrzygniętych w grudniu ub. roku eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”. Spośród blisko 150 prac, które wpłynęły do oceny, komisja wybrała ponad 20, które reprezentować będą powiat brodnicki w konkursie wojewódzkim.
12 grudnia 2019 r. komisja konkursowa w składzie: Maria Mełnicka (przewodnicząca), Izabela Nagorzycka (sekretarz) oraz Edward Łukaszewski dokonała zgodnie z obowiązującym Regulaminem oceny nadesłanych prac na eliminacje powiatowe. Jurorzy mieli niezwykle trudny wybór, na co zwrócił uwagę podczas rozdania nagród w 13 stycznia br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dh Zbigniew Sosnowski, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Brodnicy. Komisja wybrała 23 prace w pięciu kategoriach wieku – od przedszkola do szkół średnich, które zostały zakwalifikowane na eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”. Osoby, które je wykonały, uzyskały tytuł Laureata Eliminacji Powiatowych Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom” w Brodnicy.
Fundatorami nagród w konkursie byli Zarząd Powiatowy ZOSP w Brodnicy oraz Powiat Brodnicki. W imieniu starosty Piotra Boińskiego podczas gali w komendzie PSP gratulował laureatom Stanisław Czajkowski, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Brodnicy. Nagrody wręczali też: w imieniu Komendanta Powiatowego PSP starszy kpt. Tomasz Banasik, w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP, Edward Buller - szef komisji rewizyjnej oraz skarbnik Jarosław Dornakowski.
pm fot. Przemysław Majchrzak
»»» OBEJRZYJ PRACE LAUREATÓW

Oto wyniki konkursu w poszczególnych grupach wiekowych:

GRUPA I [przedszkola]
Zgłoszono 37 prac. Laureaci:
AGATA MODZELEWSKA, Przedszkole Samorządowe w Jabłonowie Pom.
LENA KWIATKOWSKA, Niepubliczna Szkoła w Gołkowie
JULIUSZ ROSIŃSKI, Przedszkole Niepubliczne „BAJKA” Brodnica
DOMINIK WIŚNIEWSKI, Szkoła Podstawowa w Gorczenicy
GABRIELA JAKUBOWSKA, Przedszkole im. M. Konopnickiej Brodnica


GRUPA II [klasy I – III]
Zgłoszono 45 prac. Laureaci:
FILIP FISZER, Szkoła Podstawowa w Brzoziu
FRANCISZEK DRZYMALSKI, SP Gortatowo filia w Cielętach
ALEKSANDER MARCHLEWSKI, SP Jajkowo
HUBERT STEFAŃSKI, SP w Szczuce
URSZULA DOBROSIELSKA, SP w Jabłonowie Pomorskim


GRUPA III [klasy IV – VI]
Zgłoszono 38 prac. Laureaci:
NADIA STACHEWICZ, SP w Strzygach
AMELIA BEJGROWICZ , SP w Strzygach
WERONIKA STOGOWSKA, SP w Świedziebni
JULIA KAMIŃSKA, SP nr 7 w Brodnicy
KAROLINA BIELAWA, SP nr 7 w Brodnicy


GRUPA IV [klasy VII – VIII i klasy gimnazjalne]
Zgłoszono 18 prac. Laureaci:
JAKUB LESZCZYŃSKI, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołkowie
ZUZANNA LUDA , Szkoła Podstawowa w Miesiączkowie
ELIZA GAWIN, SP nr 7 w Brodnicy
LAURA STRAUB, SP nr 7 w Brodnicy
MARTYNA ANKLEWICZ, SP w Świedziebni


GRUPA V [klasy ponadpodstawowe]
Zgłoszono 10 prac. Laureaci:
MARTYNA KWELA, III Liceum Ogólnokształcące
JAGODA MARKOWSKA, III Liceum Ogólnokształcące
KAROLINA WYSOCKA, III Liceum Ogólnokształcące

 

»»» więcej

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com