23 stycznia 2020

NADANIE TYTUŁU "ZASŁUŻONEGO DLA MIASTA JABŁONOWA POMORSKIEGO" PANU JANOWI MIKLIKOWSKIEMU
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVIII/112/20 RADY MIEJSKEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
Z DNIA 19 STYCZNIA 2020 ROKU

Pan Jan Ryszard Miklikowski całe swe życie związał z Jabłonowem Pomorskim. W Jabłonowie Pomorskim rozpoczął swą pracę zawodową w Polskich Kolejach Państwowych, pracując tam nieprzerwanie przez 36 lat. W Jabłonowie Pomorskim również rozpoczął swoją działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej zostając członkiem OSP Jabłonowo Pomorskie w 1962 roku. W strukturach OSP i ZOSPRP pełnił szereg funkcji. W latach osiemdziesiątych przez 10 lat pełnił funkcję skarbnika w OSP Jabłonowo Pomorskie. Przez okres 20 lat - od 1990 r. do 2010 r. - pełnił funkcję Prezesa OSP w Jabłonowie Pomorskim a do 2010 r. był również członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP w Brodnicy. Od 1990 r. do chwili obecnej pozostaje aktywnym członkiem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSPRP w Jabłonowie Pomorskim. Był czynnym strażakiem do ukończenia 65 roku życia z uprawnieniami dowódcy sekcji. W trakcie jego pracy jako Prezesa jednostka OSP w Jabłonowie Pomorskim wchodziła do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co wymagało zaangażowania się w sprawy doposażenia jednostki w niezbędny do prowadzenia działań ratowniczych sprzęt i wyposażenie. Przyczynił się do budowy i rozbudowy remizy strażackiej w Jabłonowie Pomorskim.
Obok działalności związanej z funkcjonowaniem jednostki w zakresie ratownictwa Pan Jan Ryszard Miklikowski aktywnie prowadził działalność profilaktyczną organizując systematycznie pogadanki w szkołach w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizował gminny konkurs plastyczny pn.,,Młodzież zapobiega pożarom” i eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Zapobiegajmy pożarom", włączając się również w konkursy organizowane na szczeblu powiatowym. W uznaniu zasług związanych z prowadzoną działalnością na rzecz OSP Pan Jan Ryszard Miklikowski uhonorowany został wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami. Otrzymał medale za zasługi dla pożarnictwa: brązowy w 1992 r., srebrny w 1994 r., złoty w 1997 roku. W 2018 r. otrzymał złoty medal,,Na Straży” nadany przez Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz wyróżniony został przez Zarząd OSP w Jabłonowie Pomorskim Honorowym Krzyżem Zasługi za aktywność społeczną. Podczas uroczystości obchodów 100-lecia OSP w Jabłonowie Pomorskim odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, co stanowiło wyraz najwyższego uznania dla Jego działalności na rzecz OSP.
Pan Jan Ryszard Miklikowski jest człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej pracującym dla dobra mieszkańców naszego miasta i gminy. Zawsze przyjazny człowiekowi i pomocny w rozwiązywaniu jego problemów. W czasie pełnienia służby wyróżniał się wzorową postawą w wykonywaniu przyjętych na siebie obowiązków. W trakcie swojej działalności w OSP wykazywał się ogromnym zaangażowaniem w realizację bieżących zadań. Dzięki otwartości na ludzkie potrzeby zyskał miano człowieka cieszącego się sympatią i zaufaniem lokalnej społeczności. Jest wzorem dla innych strażaków, gdyż z pełnym oddaniem realizuje w praktyce ideę zawartą w haśle umieszczonym na sztandarze Ochotniczej Straży Pożarnej: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.
UMiG, AS fot. Turzyński Fotografia
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com