30 stycznia 2020

POSIEDZENIE WSPÓLNE KOMISJI ORAZ XIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
W środę 29 stycznia 2020 roku, w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, podczas której zaopiniowano zmiany do uchwał z dnia 9 stycznia br. w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Po posiedzeniu Komisji odbyła się XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego, której tematem było rozpatrzenie projektów uchwał w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Oprócz Radnych Rady Miejskiej w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wraz ze swoim Zastępcą Jędrzejem Kucharskim, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka, kierownicy jednostek oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
Podczas Sesji rozpatrzono uchwały w sprawie:
1) zmiany uchwały nr XVII/109/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty oraz określenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
2) uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
UMiG, AS fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com