12 lutego 2020

POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Dnia 11 lutego 2020 roku, w Budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sali Klub Seniora odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Marek Berendt.
W posiedzeniu Komisji oprócz Radnych Rady Miejskiej uczestniczyli także: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Jędrzej Kucharski, Skarbnik Barbara Suchocka, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy.
Tematem posiedzenia było wydanie opinii do przedstawionego projektu uchwały:
1) sprzedaży nieruchomości,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia, poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnienia w opłacie od posiadania psów,
3) określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości stawek opłaty targowej,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2020 – 2033,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020.
UMiG, AS fot. Dominika Kadela
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com