14 lutego 2020

POŻEGNANIE PRZEWODNICZĄCEJ KGW MILESZEWY
W dniu 12 lutego 2020 r. w świetlicy wiejskiej w Mileszewach odbyło się spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich, podczas którego pożegnano Przewodniczącą KGW Mileszewy Panią Benedyktę Rogowską-Sadowską oraz powołano następczynię Panią Teresę Klimek. Burmistrz Miasta i Gminy Przemysław Górski w imieniu własnym jak i w imieniu Przewodniczącego Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniewa Mikulicza serdeczne podziękował Pani Benedykcie za pełną zaangażowania pracę dla dobra rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich w Mileszewach jak i społeczności lokalnej. Ponadto wyraził wdzięczność za poświęcony czas, zaangażowanie i pasję jaką wkładała Pani Benedykta w wypełnianie społecznych obowiązków wspierających działalność Koła Gospodyń Wiejskich. Składając okolicznościowe kwiaty i upominek złożono serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, radności, a także optymizmu i zdrowia na każdy dzień.
Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Przemysław Górski złożyłgratulacje z okazji objęcia przez Panią Teresę Klimek funkcji Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Mileszewach. Zapewniono, iż Samorząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie jest otwarty i chętny na współpracę z KGW Mileszewy. Wręczając kwiaty i jabłonowski upominek życzono inicjatyw, które przyniosą wiele dobrego dla sołectwa Mileszew jak i całej gminy oraz sukcesów w prowadzonej społecznej działalności KGW na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.
UMiG, AS fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com