24 lutego 2020

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. "BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ TŁOCZNO-GRAWITACYJNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZIAŁCE NR 55/1 I NR 65 W MIEJSCOWOŚCI PIECEWO"
W miniony piątek, tj. 21 lutego 2020 roku, w Urzędzie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej tłoczno-grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej na działce nr 55/1 i nr 65 w miejscowości Piecewo”.
Inwestycja będzie realizowana w ramach środków własnych Samorządu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
W podpisaniu umowy udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Artur Lula, Inspektor Magdalena Piotrowska, Radny Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Piotr Dombrowski.
Natomiast Wykonawcę, tj. konsorcjum firm: "IL-MAR" Marcin Bartczak oraz Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O., reprezentowali Pan Marcin Bartczak, Pan Dariusz Bartczak oraz Kierownik budowy Pan Andrzej Skibiński.
W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami do granicy działek oraz sieci wodociągowej na działce nr 55/1 i działce nr 65 w miejscowości Piecewo, położonej na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie, obręb nr 14 Piecewo wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej dla przepompowni ścieków nr P1 na ww. działkach.
Planowany koszt inwestycji wyniesie 339.000,00 zł.
UMiG, AS fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com