25 lutego 2020

TRWAJĄ PRACE NAD STRATEGIĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Dnia 20 lutego w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy odbyło się kolejne spotkanie podczas którego trwają prace nad strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2030. Jest to dokument programowy, na podstawie którego opracowany zostanie Regionalny Program Operacyjny Regionu w perspektywie 2021-2027.
W spotkaniu konsultacyjnym skierowanym do przedstawicieli samorządów lokalnych z powiatu brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego i wąbrzeskiego, a także przedstawicieli środowisk społecznych i gospodarczych (organizacji pozarządowych, instytucji branżowych i innych) wzięli udział: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz, Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Katarzyna Weinert-Snopek.
Celem spotkania była dyskusja na temat kierunków rozwoju regionu oraz zebranie propozycji do nowej strategii rozwoju województwa. Ponadto przedstawiono informację nt. prac nad strategią, wybranych zagadnień z diagnozy województwa kujawsko-pomorskiego i wynikających stąd wyzwań rozwojowych oraz założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027.
UMiG, AS fot. Starostwo Powiatowe w Brodnicy
»»» Założenia prac nad strategią

Więcej informacji na stronie: »»» Starostwo Powiatowe w Brodnicy

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com