2 marca 2020

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI WODNEJ JABŁONOWO POMORSKIE
W piątek, 28 lutego 2020 r. w świetlicy wiejskiej w Szczepankach odbyło się Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej. Posiedzenie poprowadził Przewodniczący Spółki Wodnej Marek Berent.
Podczas obrad m.in. przedstawiono: sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki Wodnej Jabłonowo Pomorskie w 2019 r., sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli gospodarki finansowej Spółki Wodnej Jabłonowo Pomorskie za rok 2019. Ponadto przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2019 r. Następnie przedstawiony został plan pracy Spółki oraz projekt budżetu na rok 2020. Na zgromadzeniu walnym omówiono również sprawy bieżące.
W posiedzeniu komisji oprócz Członków Spółki Wodnej uczestniczyli również: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Jędrzej Kucharski, przedstawicielki Starosty Powiaty Brodnickiego, pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska - Zastępca Naczelnika gospodarki wodno-ściekowa, rybactwo, wędkarstwo Pani Justyna Głodowska oraz Pani Agnieszka Pobłocka.
UMiG, AS fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com