10 marca 2020

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI
W dniu 9 marca 2020 r. w Klubie Seniora odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji. Obrady poprowadził Przewodniczący Wiesław Grabowski. Podczas posiedzenia wydano opinię w sprawie: rozpatrzenia projektów uchwał na XXI Sesję Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego; oceny rozdysponowania środków funduszu sołeckiego za 2019 r.; rozliczenia dotacji dla Klubów Sportowych za rok 2019.
W posiedzeniu oprócz Radnych Rady Miejskiej uczestniczyli również: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Różycka, pracownik Urzędu Miasta i Gminy - inspektor Monika Waleryn.
UMiG, AS fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com