11 marca 2020

POSIEDZENIE KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ I OCHRONY ZDROWIA
W dniu 10 marca 2020 r. w Klubie Seniora odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Zdrowia. Obrady poprowadził Mirosław Gaczyński. Podczas posiedzenia wydano opinię w sprawie: rozpatrzenia projektów uchwał na XXI Sesję Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego.
W posiedzeniu oprócz Radnych Rady Miejskiej uczestniczyli również: Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Różycka, Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Jan Grabowski, pracownik Urzędu Miasta i Gminy - inspektor Monika Waleryn.
UMiG, AS fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com