28 kwietnia 2020

ODBIÓR PRAC PN. "BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ TŁOCZNO-GRAWITACYJNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZIAŁCE NR 55/1 I NR 65 W MIEJSCOWOŚCI PIECEWO"
W dniu dzisiejszym, tj. 28 kwietnia 2020 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wraz z Radnym Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Piotrem Dombrowskim, Kierownictwem Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Arturem Lula i Katarzyną Weinert-Snopek oraz z p.o. Kierownikiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Piotrem Zacharskim dokonali odbioru prac zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej tłoczno-grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej na działce nr 55/1 i nr 65 w miejscowości Piecewo”.
Wykonawcę, tj. konsorcjum firm: "IL-MAR" Marcin Bartczak oraz Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O., reprezentowali Pan Marcin Bartczak oraz Pan Andrzej Skibiński.
Inwestycja zrealizowana została w ramach środków własnych Samorządu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami do granicy działek oraz sieć wodociągowej na działce nr 55/1 i działce nr 65 w miejscowości Piecewo, położonej na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie, obręb nr 14 Piecewo wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej dla przepompowni ścieków nr P1 na ww. działkach.
Koszt inwestycji wyniósł 339.000,00 zł.
UMiG, as fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com