4 maja 2020

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO "3-MAJOWY KOTYLION"
Mieszkańcy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wzięli udział w konkursie plastycznym pn. „3 Majowy Kotylion”. Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do barw narodowych; uczczenie stulecia odzyskania przez Jabłonowo Pomorskie niepodległości; rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci, młodzieży i dorosłych; czerpanie radości z procesu tworzenia i prezentacja twórczości plastycznej. Kotyliony, które przygotowali nasi mieszkańcy były wykonane różnymi metodami.
Kategoria 4-6 latki:
1. Nadia Strzelecka
2. Zofia Pacyna
Kategoria 7-10 latki
- Brak prac
Kategoria 11-14 latki
1. Roksana Kochalska
2. Patryk Żuchowski
Kategoria 21+
1. Paweł Bar
2. Anna Kochalska
Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysława Górskiego, wszystkie prace zostają nagrodzone i otrzymują nagrodę wraz z dyplomem za udział w konkursie.
Po odbiór nagród zapraszamy we wtorek, tj. 5 maja 2020 r. do Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, w godz.: 12:00 – 15:30.
Wyrażamy wdzięczność wszystkim uczestnikom, którzy tak chętnie, z wielkim poświęceniem i odpowiedzialnością przystąpili do konkursu. Kotyliony uświetniły Urząd i pogłębiły w nas niezwykłą więź z naszą ukochaną Ojczyzną.
UMiG, as fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com