27 maja 2020

Podpisano umowę na zakup laptopów w ramach projektu "Zdalna Szkoła+"
W dniu 26 maja 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski podpisał umowę z Panem Stanisławem Koniecznym prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Stanisław Konieczny Firma Handlowo Usługowa COMKON”, z siedzibą w Toruniu.

Przedmiotem zawartej umowy jest dostawa 31 sztuk nowych Laptopów w wersji biznesowej. Termin realizacji umowy określono do dnia 01.06.2020 r. Planowany całkowity koszt realizacji zamówienia wynosi 94 980,00 zł brutto.
Zakup laptopów jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach projektu „Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
Zakupiony sprzęt będzie wykorzystany na potrzeby zdalnego nauczania uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
UMiG, as fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com