12 czerwca 2020

Powstają nowe chodniki i jezdnie
Trwa rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej w ciągu ulic: Główna, Kolejowa, Gen. Sikorskiego w Jabłonowie. Wspólne zadanie inwestycyjne Powiatu Brodnickiego i Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie realizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. w Brodnicy.
Aktualnie PDB wykonuje roboty w ramach drugiego etapu inwestycji, na ul. Gen. Sikorskiego, na odcinku od dworca PKP do skrzyżowania z drogą powiatową na Piecewo. Jak poinformował na początku czerwca Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy, na jezdni ustawiono już wszystkie krawężniki drogowe, wykonany jest chodnik do skrzyżowania z ul. Lipową oraz kanalizacja deszczowa. Na całym odcinku ul. Gen. Sikorskiego ułożona jest podbudowa z kruszywa. Na początku czerwca ułożono warstwy podbudowy z asfaltobetonu. Do ułożenia pozostanie warstwa wiążąca z asfaltobetonu i warstwa ścieralna.
Na ul. Gen Sikorskiego wykonywane są warstwy konstrukcji pod chodniki: podbudowa, podsypka cementowo-piaskowa; budowane są zjazdy na posesje oraz układane nawierzchnie chodników (lewy chodnik na ulicy Sikorskiego w kierunku Piecewa).
W ramach robót obejmujących pierwszy etap inwestycji, na ul. Głównej i Kolejowej, wykonano chodniki, zatoki autobusowe, parkingi z kostki. W zakresie robót bitumicznych pozostaje do wykonania ostatnia warstwa jezdni o gr. 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S oraz kanalizacja deszczowa, poza regulacją infrastruktury, która będzie wykonywana po ostatniej warstwie ścieralnej jezdni.
Po zakończeniu robót na etapie I i II, co ma nastąpić w sierpniu br., pozostanie do wykonania oznakowanie poziome i pionowe oraz sadzenie drzew.
pm, źródło ZDP fot. P.Majchrzak
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com