26 czerwca 2020

"Aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu podjęcia zatrudnienia i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie"
W czwartek 25 czerwca 2020 r. w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim odbyło się spotkanie motywujące do podjęcia aktywności zawodowej dla 20 uczestników projektu pn. „Aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu podjęcia zatrudnienia i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie”. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowa Pomorskiego Przemysław Górski, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim Małgorzata Różycka oraz pracownicy socjalni zaangażowani w realizację projektu.
Spotkanie było ostatnią formą wsparcia w ramach realizowanego projektu. Miało na celu zmobilizowanie uczestników projektu do aktywnego poszukiwania pracy, podjęcia zatrudnienia i tym samym polepszenia warunków egzystencji. Uczestnikom projektu zostały wręczone zaświadczenia/ certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji i kompetencji.
UMiG, szb fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com