26 czerwca 2020

Przekazanie placu budowy
W dniu 24 czerwca 2020 r. dokonano przekazania placu budowy dla inwestycji pn. „Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Jabłonowo Pomorskie polegającą na budowie placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowaniu terenu na obiekcie”. Generalnym wykonawcą zadania jest Konar A.B. Ciemniccy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Świeciu.
Całkowita wartość inwestycji wyniesie 2.385.421,13 zł brutto. Zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.
Zakres robót będzie obejmował m.in. wykonanie oświetlenia zewnętrznego, wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej, wykonanie przyłącza wodociągowego, zewnętrznych przyłączy kanalizacji sanitarnej, w tym dostawę i montaż toalety publicznej prefabrykowanej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych samoobsługowej typu kontenerowego. Prace swym zakresem obejmą również wykonanie kanalizacji deszczowej, odwodnienia liniowego, wykonanie pieszo - jezdni oraz ciągu pieszego, nawierzchni placu zabaw i siłowni zewnętrznej; dostawę i montaż: elementów małej architektury, wyposażenia placu zabaw oraz wyposażenia siłowni zewnętrznej; wykonanie ogrodzenia terenu oraz budowę parkingu dla samochodów osobowych.
Prosimy o zachowanie ostrożności.
UMiG, szb fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com