26 czerwca 2020

Pożegnanie pełne wzruszeń wieloletniej Dyrektor Przedszkola Samorządowego Danuty Kulisz
Piątek 26 czerwca 2020 r. jest nie tylko dniem zakończenia roku szkolnego. W tym dniu pożegnaliśmy Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Jabłonowie Pomorskim Danutę Kulisz, która odeszła na zasłużoną emeryturę.
Podczas tej podniosłej uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wraz ze swoim Zastępcą Jędrzejem Kucharskim, Skarbnik Barbarą Suchocką, Przewodniczącym Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniewem Mikuliczem oraz pracownikami Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w swoich przemówieniach podziękowali za włożony trud, okazane serce i pracę na rzecz najmłodszych mieszkańców.
Pani Danuta całą swoją zawodową karierę poświęciła pracy na rzecz rozwoju placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Jej zaangażowanie i pasja z jaką podchodziła do wykonywanych przez siebie obowiązków przez 40 lat zaprowadziła za sobą wiele zmian. Przez blisko 20 lat pełniła funkcję dyrektora Przedszkola Samorządowego w Jabłonowie Pomorskim.
W okresie sprawowania przez Panią Danutę Kulisz funkcji dyrektora przedszkole przechodziło wiele zmian organizacyjnych. Z budynku przy ul. Sikorskiego w Jabłonowie Pomorskim przeniesione zostało do budynku przy ul. Mostowej. Krótko po przeprowadzce placówki podjęte zostały prace inwestycyjne polegające na rozbudowie i modernizacji budynku przy ul. Mostowej. W czasie tych prac Pani dyrektor zapewniła sprawne funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w lokalizacjach zastępczych oraz wykazała się ogromnym zaangażowaniem w zorganizowaniu sprawnego przebiegu ww. prac z jednej strony, oraz jak najlepszą realizacją zadań opiekuńczo-dydaktycznych placówki z drugiej strony.
W pracy dydaktyczno-wychowawczej Pani Dyrektor kierowała się przede wszystkim dobrem dzieci. Dba o ich godność osobistą oraz przestrzega ich praw. Na szczególne podkreślenie i uznanie zasługuje angażowanie się Pani Dyrektor w organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z zaburzeniami i opóźnieniami rozwojowymi oraz wprowadzenie monitoringu programu wczesnego wspomagania.
Pani Danuta Kulisz dbała również o swój rozwój zawodowy. W 2008 roku uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Kierując powierzoną placówką w pełni wywiązywała się z ciążących na niej obowiązkach wynikających z prawa oświatowego oraz potrzeb lokalnej społeczności. Wysoki poziom nauczania, opieki i wychowania w Przedszkolu Samorządowym w Jabłonowie Pomorskim - dzięki właściwemu zarządzaniu przez Panią Danutę Kulisz - skutkował tym, iż jego mury opuszczały kolejne roczniki wychowanków bardzo dobrze przygotowanych edukacyjnie i społecznie do wkroczenia w następne etapy kształcenia i życia w społeczeństwie.
Zwieńczeniem kariery pani Danuty było nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Jabłonowa Pomorskiego” Uchwałą XVIII/111/20 z dnia 19 stycznia 2020 r.
Pani Danuta na zawsze zapisze się w historii Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie nie tylko jako dyrektor, ale również jako "Matka tysięcy dzieci".
UMiG, szb fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com