1 lipca 2020

Podpisanie umowy na realizację grantu
W dniu dzisiejszym, tj. 01.07.2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski podpisał umowę grantową z Województwem Kujawsko Pomorskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej z siedzibą w Toruniu. W ramach projektu pn.: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko pomorskiego” W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Otrzymany grant w wysokości 12.875,00 zł, zostanie wykorzystany na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych.
UMiG, szb fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com