28 lipca 2020

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTWA KONOJADY
Dnia 27 lipca 2020 r. przed świetlicą wiejską w Konojadach Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Zbigniewem Mikuliczem oraz Kierownikiem Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Arturem Lula spotkali się z mieszkańcami sołectwa Konojady.
W trakcie spotkania omówiono kwestie związane z planowanymi inwestycjami takimi jak min. budowa siłowni zewnętrznej w ramach konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego pn.: „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa”, przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Konojady – Tomki oraz rozpoczęcie procedury administracyjnej dotyczącej budowy elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Konojady, w której to zachodzi potrzeba opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania.
Przybyli na spotkanie mieszkańcy mieli możliwość przekazania swoich uwag, spostrzeżeń i problemów dotyczących spraw społecznych.
UMiG, szb fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com